BBVMMethod

Mitä on Beyond Body, Voice, Mind?

Ihmisenä oleminen voidaan jakaa kolmeen ulottuuvuuteen – fyysiseen, psyykkis-sosiaaliseen ja henkiseen.

Beyond Body, Voice, Mind metodin menetelmä rakentuu kehon, äänen ja mielen kokonaisvaltaisesta yhteistoiminnasta. Beyond Body, Voice, Mind metodin lopullinen päämäärä ja ydintavoite on saada ihminen positiivisella tavalla tietoisemmaksi omasta itsestään, saada ihminen oivaltamaan hänen roolinsa oman elämänsä myötä luojana, saada hänet ymmärtämään todellinen potentiaalinsa.

Beyond

BODY

Edustaa ja valmentaa ihmistä hänen fyysisessä ulottuvuudessa.

Beyond

VOICE

Edustaa ja valmentaa ihmistä hänen psyykkis-sosiaalisessa ulottuvuudessa, äänen ja mielen ulottuvuudessa.

Beyond

MIND

Edustaa ja valmentaa ihmistä hänen psyykkis-sosiaalisessa sekä henkisessä ulottuvuudessa

Kuka on Tiia Marjanen?

Olen tehnyt elämäni aikana monenlaista, niin paljon asioita, että niitä ei voi edes kirjata ylös ilman jo alkaneen tylsistymisen tunteen hiipimistä havaintokenttään. Kaikki ikäiseni ihmiset ovat jo ehtineet (toivottavasti) tehdä ja kokea monenmoista. Suurin tekoni ja saavutukseni on kuitenkin elämän löytäminen läsnä olevasta hetkestä. Itseni löytäminen siitä. Sen ihmisyyden kautta voin luoda yhteyden kaikkiin tapaamiini ihmisiin, sinuunkin lukija, jos sitä tahdot. Ihminen janoaa yhteyttä lajitovereihinsa ja usein siinä epäonnistuu. Yhteyden yllä pitäminen vaatii läsnäoloa ja läsnä olevassa hetkessä pysyminen taas vaatii rauhan kokemista oman itsen äärellä.

Jos sinusta tuntuu, että et ole saavuttanut todellista luontoasi, että todellinen identiteettisi on vielä näkymättömissä jonkin keinotekoisen maskin alla, jota kutsut persoonallisuudeksesi, voi BBVM metodivalmennus auttaa sinua sisäisen kasvun alkuun.

VIDEOITA

KURSSEJA TULOSSA

Tällä hetkellä julkisia kursseja ei ole tulossa. Seuraa ilmoittelua Facebookissa tai kysy Tiialta yksityistunteja

Beyond Body, Voice, Mind metodivalmennus näkee sinut sellaisena kuin olet tässä hetkessä ja auttaa sinua kasvamaan potentiaalisi mukaisesti sellaiseksi kuin vain voit kasvaa.