Kenelle BBVM Metodi sopii

BBVM metodivalmennus ohjaa ihmistä kehon, äänen ja mielen hallinnassa. Nämä kolme ulottuvuutta ja niiden kehittäminen tietoisemmaksi omassa itsessä edesauttaa kaikkia itsestä ja omasta olemisestaan kiinnostuneita ihmisiä. BBVM metodivalmennus sopii kuitenkin erinomaisen hyvin kaikille, joille keho ja ääni ovat työvälineitä, joille oman itsen tunteminen on ensiarvoisen tärkeää menestymisen ja jatkuvan kehittymisen kannalta.

Laulajille

BBVM metodivalmennus auttaa kaikenlaisia laulajia, ammattilaisia sekä laulunharrastajia, löytämään syvempää ymmärrystä laulamisen perustyökaluihin: kehon asento, hengitys, tuki ja äänen sointi eli resonanssi ovat jokaisen laulajan instrumentaalinen pohja ja näiden työkalujen todellinen ymmärtäminen on kaikkien ulottuvilla. Beyond Body Voice Mind metodin kolme ulottuvuutta mahdollistaa laulajan äänen syventymisen ja juurtumisen syvemmälle kehoon, helpottaa äänensoimista ja äänenkuljetusta, ehkäisee ääniongelmien syntymistä ja eheyttää jo alkaneita ääniongelmia. Metodin kautta myös tulkinta, ilmaisu ja luovuus vahvistuvat – BBVM metodin avulla voit löytää ydinidentiteettisi laulajana ja esiintyjänä.

Näyttelijöille

BBVM metodivalmennuksen myötä näyttelijät, niin ammattilaiset, teatterinharrastajat kuin näyttämötaiteesta haaveilevatkin voivat hiljentyä kuuntelemaan kehoaan, oppia syventämään puheääntään ja saada siihen lisää resonanssia, sävyjä ja dynamiikkaa sekä kaikkein tärkeimpänä oppia ymmärtämään itseään – tunteita, ajatuksia, reaktioita – ydinpersoonallisuudesta käsin. Kokonaisvaltaisen havainnoinnin myötä keho/ääni/mieli-ilmaisu saavuttaa uuden laajuuden, joka mahdollistaa läsnäolevamman ja aidomman yhteyden syntymisen yleisön ja tekijän välillä.

Opettajille

Opettajalle yksi tärkeimmistä taidoista on lempeän auktoriteetin taito. Ilman auktoriteettia opettaja ei voi saavuttaa todellista kontaktia ja ilman lempeyttä, ystävällisyyttä ja myötätuntoa hän ei saa synnytettyä oppimisen iloa ja uteliaisuutta oppilaassaan. Toinen yhtä tärkeä taito on kyky inspiroitua opettamastaan aiheesta ja välittää tämä innostuminen oppilaalleen. BBVM metodivalmennus auttaa opettajaa näissä molemmissa. Kehon ja äänen hallinta mahdollistaa äänen syventymisen – syvä ja kantava puheääni mielletään vahvaksi ja vakuuttavaksi suhteessa kevyeen ja korkeaan äänensävyyn. Äänenkäyttötapa ja puheen maneerit vievät myös helposti puhujan uskottavuutta. Erityisen tärkeää opettajalle on tuntea itsensä ja asennemaailmansa. BBVM metodivalmennus auttaa ja edistää itsetuntemuksen prosessissa ja mahdollistaa tietoisemman asennemaailman syntymisessä.

Puhujille ja esiintyjille

Hyvä puhuja/esiintyjä on oikealla tavalla innostunut, mutta vakaa. Kuulija havannoi puhujaa/esiintyjää tavoilla, joita edes kuulija itse ei tiedosta ja tekee havainnoinnin perusteella arviota kuulemastaan ja näkemästään. Non-verbaalinen viestintä on usein tiedostamatonta eikä monikaan ole tietoinen siitä millaista viestiä hän tietämättään lähettää. Non-verbaalisen viestinnän tärkeimpiä asioita ovat puhutun sanoman ja kehon lähettämien signaalien linjassa oleminen sekä puhujan käyttämä äänenväri, korkeus miellyttävyys. BBVM metodi auttaa paljon esillä olevia ihmisiä kehittämään non-verbaalista viestintää tietoisemmaksi – suuntaan, joka tukee heidän viestiään ja lisää näin kiinnostavuutta.

Jos sinusta tuntuu, että et ole saavuttanut todellista luontoasi, että todellinen identiteettisi on vielä näkymättömissä jonkin keinotekoisen maskin alla, jota kutsut persoonallisuudeksesi, voi BBVM metodivalmennus auttaa sinua sisäisen kasvun alkuun.